MALINGSFJERNER

Til brug i bl.a. metalindustrien fremstiller vi midler, som afrenser ophængskroge og fejlmalede emner og dermed gør det muligt at genanvende dem i produktionen. Vores udviklingsafdeling sammensætter den mest effektive og miljøvenlige løsning til formålet.

 
Malingsfjerner PP 60S er en organisk baseret malingsfjerner, der anvendes til at fjerne lak og maling fra metaloverflader. Produktet fjerner effektivt polyesterlak samt visse typer epoxylak fra jern, stål, aluminium, zink, magnesium m.v. Malingsfjerner PP 60S bruges til at fjerne maling og lak fra ophængskroge, fejlmalede emner samt fra emner, der skal afrenses for gammel maling inden lakering.
 
Malingsfjerner PP 60S anvendes ved neddypning. Mange typer pulvermaling kan fjernes ved stuetemperatur, hvilet gør produktet meget energiøkonomisk i brug. Ved visse typer epoxy kan det dog være nødvendigt at øge temperaturen til ca. 50°C. Procestiden er fra 5 min. og op til 3-4 timer, afhængig af malingstype og lagtykkelse. Procestiden nedsættes, hvis der er god omrøring i badet. De rensede metalemner skylles med vand efter behandling, og kan herefter videreforarbejdes.

Malingsfjerner PP 60S

Download pdf
 

Malingsfjerner PP 218 er en effektivt, sur malingsfjerner til lakerede jern- og stålemner. Malingsfjerner PP 218 er velegnet til, at fjerne både vådlak, polyesterpulverlak og 2-komponent epoxylak. Malingsfjerner PP 218 bør kun bruges, hvor det ikke er muligt, at fjerne malingen på anden vis pga. faremærkningen.

Malingsfjerner PP 218

Download pdf
 

Malingsfjerner T110 er en effektivt, stærkt alkalisk malingsfjerner til lakerede jern- og stålemner. Malingsfjerner T110 er velegnet til, at fjerne både vådlak og polyesterpulverlak.

Malingsfjerner T110

Download pdf

Kemi Service A/S - Bugattivej 15 - 7100 Vejle - Tlf. 7585 9911 - E-mail: kemi@kemi-service.dk