LASTVOGNS- OG AUTOVASK

Vores effektive løsninger til den professionelle vaskehal er alle biologisk nedbrydelige. Vi har produkter til alt fra presenninger til motorrum, og de enkelte produkter er afstemt for tilsammen at give størst mulig effektivitet. Shampoo og rensemidler er skånsomme over for lakken, men fjerner nemt sod, vejsnavs og insekter. 

Calciumnitrat 45 % er en effektiv lugtfjerner, der forebygger dannelse af svovlbrinte. Calciumnitrat 45 % er velegnet til brug i stillestående vand f.eks. i vandgenbrugssystemer i vaskehaller og lignende. Processen efterlader ingen skadelige reststoffer.

Calciumnitrat 45 %

Download pdf Køb produkt online
 

Glansvask er et koncentreret, effektivt, alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. Glansvask fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat. Produktet overholder svensk IVL-olieseperationstest.

 

Kamosil 18 er et koncentreret, effektivt, stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til rengøring af svært tilsmudsede overflader. Kamosil 18 anvendes f.eks. på gulve og vægge i værksteder, stalde og slagterier. Kamosil 18 er især velegnet til afvaskning af olie, fedt, blod, sod og fastgroet snavs. Kamosil 18 er også velegnet til vask af køretøjer, samt motordele. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat. Produktet overholder svensk IVL-olieseperationstest og er veterinærgodkendt (journal-nr. KK 1275-1988).

 

KS 701 er et koncentreret, effektivt, alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. KS 701 fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat. Produktet overholder svensk IVL-olieseperationstest.

KS 701 Vognvaskemiddel

Download pdf Køb produkt online
 

KS 703 er en effektiv, svagt alkalisk autoshampoo til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. KS 703 fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. KS 703 indeholder aktive stoffer, der efter vask bevirker, at overfladen står blank og vandafvisende. KS 703 er skånsom og meget drøj i brug. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat.

KS 703 Autoshampoo

Download pdf Køb produkt online

 

 

KS 705 er et effektivt, svagt alkalisk skumkoncentrat, der anvendes maskinelt i trin 1 i vaskeanlægget, før vask med en autoshampoo eller et vognvaskemiddel. KS 705 udlægges med skumudstyr på de områder af vognen, hvor der ønskes en forudgående blødgøring af fedt, olie og snavs.

KS 705 Skumkoncentrat

Download pdf Køb produkt online
 

KS 1000 er et koncentreret, effektivt, alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. KS 1000 er også særdeles velegnet til gulvvask. KS 1000 fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat.

KS 1000 Vogn og gulvvaskemiddel

Download pdf Køb produkt online
 

KS Clean er et koncentreret, effektivt affedtnings- og rengørings-middel, der er velegnet til svært tilsmudsede overflader, især olie, fedt, sod og fastgroet snavs. KS Clean kan anvendes til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. KS Clean er også særdeles velegnet til gulvvask. KS Clean indeholder ikke A- eller B-stoffer jfr. Miljøstyrelsens spilde-vandsvejledning (2, 2006) og er derfor et meget miljøvenligt produkt.

 

Multiclean er et koncentreret, effektivt, alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. Multiclean fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat. Multiclean er også velegnet til rengøring af gulve og interiør i biler.

 

Oxi-Rens er et koncentreret, effektivt, stærkt surt, vandbaseret affedtnings- og rengøringsmiddel til afoxidering og afkalkning.  Oxi-Rens er velegnet til, at fjerne oxideret aluminium på lastbiler og fælge. Oxi-Ren er også velegnet til, at fjerne kalkbelægninger på klinker og fliser, f.eks. i vaskehaller. Bemærk at kvaliteten af aluminium og fliser kan variere, så prøv derfor altid produktet på et ikke synligt sted inden brug.

 

Siki Klor er et effektivt, alkalisk oxidations- og rengøringsmiddel til blegning og desinfektion. Siki Klor kan anvendes i svømmebassiner, vandbehandlingsanlæg og levnedsmiddelindustrien. Siki Klor fjerner effektivt forrådnelse og bakterievækst.

 

Supersæbe er et koncentreret, effektivt, stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. Supersæbe er også særdeles velegnet til gulvvask. Supersæbe fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat.

 

Tekno 2000 er et koncentreret, effektivt, stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til rengøring af stærkt besmudsede overflader. Tekno 2000 fjerner effektivt snavs, sod, fedt og olie.

 

Trans-X er et koncentreret, effektivt, stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. Trans-X fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat.

 

Trans-X Ekstra er et koncentreret, effektivt, stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til vask af lastbiler, trailere, karrosserier, presenninger, campingvogne, både og lignende. Trans-X Ekstra fjerner effektivt vejsnavs, dieselsod, fedt og olie. Opblandet i vand skader produktet ikke lak og metal og kan anvendes på alle vognens overflader uden at gøre den mat.

 

Veterinær Skumclean med Chlor er et stærkt alkalisk affedtnings- og rengøringsmiddel til fjernelse af proteinbelægninger, fedt og fiskerester i levnedsmiddel- og transportindustrien. Veterinær Skumclean med Chlor er velegnet til rengøring af produktionsudstyr, maskiner, lokaler, fliser, gulve, køletrailere, m.m. indenfor levnedsmiddelindustrien. Veterinær Skumclean med Chlor har en stor bakteriehæmmende effekt.

Veterinær Skumclean med Chlor

Download pdf Køb produkt online
 

Anvendes til rengøring af biler, både, campingvogne, cykler, knallerter og haveredskaber. Produktet fjerner effektivt sod, støv, vejsnavs m.m. Efterlader en skinnende overflade.

Autorange Car Shampoo

Køb produkt online

 

Kemi Service A/S - Bugattivej 15 - 7100 Vejle - Tlf. 7585 9911 - E-mail: kemi@kemi-service.dk