BEHANDLING FØR LAKERING

Vi udvikler miljøvenlige forbehandlingsmidler til alle metaltyper. Hvad enten det drejer sig om sprøjte- eller dyppeprocesser, leverer vi løsninger, der kombinerer affedtning, korrosions-beskyttelse og overfladebehandling med henblik på efterfølgende bemaling.

 

En helt ny kromfri forbehandling til metaloverflader før pulverlakering. Denne rene teknologi er en direkte erstatning for traditionelle forbehandlinger på aluminium, stål og zink baserede overflader.

Fosfaren PP 971T er en zirkonium/titanium baseret et-trins proces, som kører som en konventionel jernfosfat forbehandling. Fosfaren PP 971T har i uafhængige test vist at give en holdbarhed på op til 1000 timers neutral salttågetest på jern og stål, og op til 3000 timer på aluminium. Fosfaren PP 971T danner en keramisk belægning på metaloverfladen, som sikrer en suveræn holdbarhed og korrosionsbestandighed.

Fosfaren PP 971T indeholder accelerator, og giver en meget høj forbehandlings effektivitet. Dette sikrer en minimal fjernelse af materiale fra metaloverfladen, og dermed meget lave niveauer af slam og en lang bad levetid (op til tre år). Kemikalie forbruget er op til 50% mindre end ved traditionelle fosfatbade. Kun ugentlige kontrol og sjældne opfyldning er nødvendig. Badkoncentrationen kontrolleres let ved simpel titrering. På grund af produktets høje effektivitet, kan energiforbruget også reduceres.

Produktet er velegnet til enten dypning eller sprøjtepåføring, og da det er en et-trins proces (skylle-trinnet kan elimineres), reducerer procestid og omkostninger, og procestiden forkortes. For at sikre optimal dannelse af den keramiske overfladebelægning, skal emnerne tørres ved 130-180 °C efter behandlingen.

Anvendelses områder for Fosfaren PP 971 T omfatter bilkomponenter, butiksinventar, medicinsk udstyr, pulverlakerings virksomheder og aluminium producenter. Den konventionelle jern- og zink fosfat proces er blevet erstattet med denne nye renere teknologi, og har resulteret i produktions fordele og forbedret kvalitet af overfladebehandlingen.

Fosfaren PP 971T

Download pdf
 

Fosfaren PP 920 er en "dry-in-place " erstatning for chromat-baserede produkter til forbehandling af aluminium og aluminiumlegeringer, samt magnesium og zink [galvaniserede overflader). Fosfaren PP 920 giver en meget svag farvning af metaloverfladen, hvilket gør at der ikke ses nogen misfarvning af den efterfølgende overfladebehandling. Fosfaren PP 920 giver fremragende vedhæftning og korrosionsbestandighed efter efterfølgende lakering eller pulverlakering, og kræver ingen afskylning . Ved dypning fungerer processen ved temperaturer mellem 15 °C og 35 °C, med en procestid på mellem to og tre minutter. Fosfaren PP 920 er også velegnet til sprøjteanlæg med procestid mellem 10 og 30 sekunder.

Procestiden svarer til en almindelig Alochrom proces, hvilket betyder, at eksisterende anlæg layouts eller procesgange ikke behøver at blive ændret. Da der ikke er behov for et afsluttende skylletrin, reduceres mængden af spildevand væsentligt. Fosfaren PP 920 processen kræver forudgående rensning og affedtning af aluminium overfladen, så den kemiske proces kan finde sted på metaloverfladen. Herved sikres en effektiv vedhæftning af maling eller pulverlak til den behandlede overflade. Til rensning og affedtning anbefales Kamosil 06 N eller Kamosil 68 N.

Forbruget af Fosfaren PP 920 er ca. 10 ml pr. m2 behandlet metaloverflade (dvs. 100 m2 vil forbruge en liter produkt). Fosfaren PP 920 kan bruges i eksisterende dyppeanlæg eller multi-trins sprøjteanlæg. Badkontrol foretages ved simpel titrering.

Fosfaren PP 920

Download pdf
 

Fosfaren PP 991 er en jernfosfatering proces, der giver en jernfosfat lag på 0,8-1,2 g/m2 . Produktet affedter og fosfaterer i en arbejdsgang, takket være det indbyggede detergent system. Fosfaren PP 991 er en multi-metal proces, som vil producere fosfat belægninger på aluminium, galvaniseret stål, blødt stål og zintec.

Efter maling med vådlak eller pulvermaling opnås en holdbarhed på op til 1 000 timer i neutral salttåge test efter ASTM B 11 7.

Fosfaren PP 991

Download pdf
 

Fosfaren PP 992 er en jernfosfatering proces, der giver en jernfosfat lag på 0,2-0,5 g/m². Produktet affedter og fosfaterer i én arbejdsgang, takket være det indbyggede detergent system. Fosfaren PP 992 er en multi-metal proces, som vil producere fosfat belægninger på aluminium, galvaniseret stål, stål og zintec.

Fosfaren PP 992 er blevet udviklet med en indbygget inhibitor, der gør det muligt at anvende produktet i en et-trin proces uden efterskylning.

Fosfaren PP 992 giver en fosfateret overflade, som væsentligt øger vedhæftning og holdbarhed af maling og lak, sammenlignet med konventionelle alkalisk affedtede overflader.

Denne proces giver en belægning vægt på mellem 0,2 og 0,5 g/m², hvilket opfylder kravene i BS3189:1973 Type 4 og DEF STAN 03-11/1 klasse IV.

Fosfaren PP 992 er velegnet til både sprøjte- og dyppepåføring.

Fosfaren PP 992

Download pdf
 

Kombineret affedtnings- og fosfateringsmiddel til hedtvandsrensere og manuel påføring. Fosfaren 27 er et lugtsvagt, vandbaseret affedtningsmiddel med sur karakter. Virker svagt angribende på jern og stål, idet der foregår en svag jernfosfatering. Fosfaren 27 angriber ikke aluminium og zink. Fosfaren 27 anvendes til rengøring af stålkonstruktioner, maskiner og emner, hvor der ønskes en kraftig rengøring samtidig med en svag overfladebehandling.

Fosfaren 27

Download pdf
 

Kamosil 06 N er et alkalisk, lavtskummende rengørings- og affedt-ningsmiddel med temporær korrosionsbeskyttelse til vask af metal-emner i spulemaskiner. Kamosil 06 N fjerner effektivt olie, fedt og snavs på emner, reservedele, kødkroge, redskaber og maskindele af jern, stål, aluminium, kobber, messing og zink. Kamosil 06 N er meget lavtskummende ved temperaturer over 25 °C.

 

Kamosil 06 N

Download pdf
 

Kamosil 68 N er et stærkt alkalisk, lavtskummende rengørings- og affedtningsmiddel med temporær korrosionsbeskyttelse til vask af metalemner i spulemaskiner. Kamosil 68 N fjerner effektivt olie, fedt og snavs på emner, reservedele, kødkroge, redskaber og maskindele af jern, stål, aluminium, kobber, messing og zink.

 

Kamosil 68 N

Download pdf

Kemi Service A/S - Bugattivej 15 - 7100 Vejle - Tlf. 7585 9911 - E-mail: kemi@kemi-service.dk